Проследете пътя и постиженията на

GENTLE HOUSE

през годините

2019 г.
2019 г.

Сграда на годината 2019 г.

В категория „жилищен комплекс от еднофамилни къщи“ с обект “Gentle Park” – първо място

2019 г.
2019 г.

AI architecture awards

В категория „жилищни комплекси“с комплекс “Gentle Park”

2019 г.
2019 г.

AI architecture awards

В категория „еднофамилни жилищни сгради“ с комплекс “Gentle House III”

2020 г.
2020 г.

BIGSee Architecture Award

Residential architecture” с проект “Gentle House Residence”

2021 г.
2021 г.

Сграда на годината

В категория „жилищни сгради до 10 000кв.м с РЗП“ с обект “Gentle House IV” – специална награда

2022 / 2023 г.
2022 / 2023 г.

Фасада на годината -BAUMIT БЪЛГАРИЯ

В категория „жилищни къщи – ново строителство“ с обект “Gentle Park” – второ място

 

2022 / 2023 г.
2022 / 2023 г.

Фасада на годината -BAUMIT БЪЛГАРИЯ

В категория „жилищни сгради – ново строителство“ с обект “Gentle House Residence” – второ място

2022 / 2023 г.
2022 / 2023 г.

Фасада на годината -BAUMIT БЪЛГАРИЯ

В категория „еднофамилни къщи – ново строителство“ с обект “Gentle House IV” – трето място

House III

House IV

House V

House II C

House II B

House II A

House I C

House I B

House I a